कार्यक्रम


Dec
26
2018

बुधवार दि. २६/१२/२०१८ रोजी स्मरण शक्ति स्पर्धा घेण्यात येईल व नाताळ सण शाळेच्या वेळेत साजरा केला जाईल.

12:30 PM

उत्कर्ष विद्यालय, जुने विवा कॉलेज, एम.बी. इस्टेट रोड, विरार

Dec
24
2018

शालेय वेशभूषा स्पर्धा २०१८

12:30 PM

उत्कर्ष विद्यालय, प्राथमिक विभाग

Dec
23
2018

मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन

11:00 AM

टीमा सभागृह, बोईसर पश्चिम

Dec
21
2018

वार्षिक स्नेहसंमेलन २०१८ -१९

03:00 PM

उत्कर्ष विद्यालय, जुने विवा कॉलेज, एम.बी. इस्टेट रोड, विरार

Dec
12
2018

शालेय निबंध स्पर्धा

12:30 PM

उत्कर्ष विद्यालय, प्राथमिक विभाग

Dec
07
2018

शालेय क्रीडा महोत्सव - २०१८ - १९

06:45 AM

विवा विवा मैदान