इयत्ता - २ री

अ. क्र. विद्यार्थ्याचे नाव एकूण गुण (१००) राज्यातील क्रमांक शाळेत क्रमांक
कु. चिन्मयी किरण नाईक 100 1 1
कु. द्विता कुमार राऊत 98 7 2
कु. कपिल कृष्णा होडगे 98 7 2
कु. कृपा नामदेव अडकुरकर 96 17 3
कु. साक्षी कृष्णा नाईक 94 51 4
कु. अर्जुन राजू बोरसे 94 51 4
कु. जय धनेश मेहेर 94 51 4
कु. हर्षाली संतोष गुरव 92 95 5
कु. तनिष्का बापी महंतो 92 95 5
१० कु. आयुष रमेश पागी 92 95 5
११ कु. रूचिता विजय थोरात 92 95 5

इयत्ता - ३ री

अ. क्र. विद्यार्थ्याचे नाव एकूण गुण (३००) राज्यातील क्रमांक शाळेत क्रमांक
कु. सानिया सुरेश निवळे 268 4 1
कु. मृणाली मनमोहन पाटील 266 5 2
कु. संस्कार देवीदास नवले 244 31 3
कु. ओमकार विनायक काते 210 195 4

इयत्ता - ४ थी

अ. क्र. विद्यार्थ्याचे नाव एकूण गुण (३००) राज्यातील क्रमांक शाळेत क्रमांक
अ. क्र. विद्यार्थ्याचे नाव एकूण गुण (३००) राज्यातील क्रमांक शाळेत क्रमांक
कु. आर्या आनंद राऊत 270 6 1
कु. नवसोबा राजू गावडे 268 8 2
कु. गौरी विश्वनाथ शिंदे 228 104 3
कु. पायल विष्णू कदम 228 105 3
कु. ओमकार पोपट चव्हाण 224 124 4
कु. सृष्टी विठ्ठल दराडे 224 129 4
कु. समिक्षा अण्णासो होडगे 222 134 5
कु. आर्या हर्षद विंदे 220 148 6
कु. प्रतिक प्रशांत पाटील 218 165 7
१० कु. गौरव विजय पुजारी 218 166 7
११ कु. युवराज रामेश्वर काकड 216 177 8
१२ कु. कश्यप मनोज वाणी 214 198 9

इयत्ता २ री

क्र. नाव १०० पैकी गुण राज्यात क्रमांक
कु. चव्हाण ओमकार पोपट १००
कु. होडगे समिक्षा अण्णासो १००
कु. गावडे नवसोबा राजू ९६
कु. काजवे प्रितम मारूती ९६
कु. मुळ्ये दत्तप्रसाद संदिप ९६
राऊत आर्या आनंद ९६
कु. शिंदे गौरी विश्वनाथ ९४ २५
कु. कदम पायल विष्णू ९० ८१
कु. शेलार करुणा संदीप ९० ८१

इयत्ता ३ री

क्र. नाव ३०० पैकी गुण राज्यात क्रमांक
कु. चुरी हिंदवी विनायक २८२
कु. गुरव रोहित संतोष २८२
कु. भोळे अथर्व प्रशांत २८०
कु. गावड प्रांजल प्रशांत २७८
कु. मेस्त्री पार्थ विजय २६२ १२
कु. राणे शशांक मंगेश २५८ १३
कु. राऊत पर्णवी अभिजीत २४८ २९

इयत्ता ४ थी

क्र. नाव ३०० पैकी गुण राज्यात क्रमांक
कु. पाडावे भुमी जगदीश २८८
कु. चौधरी दिव्य निशिकांत २८६
कु. गोरे मनस्वी बाबुराव २८४
कु. सुर्वे वेदिका संजय २८२
कु. जोशी शिवम मनोज २७४ १०
कु. गोणबरे यश दिपक २७४ ११
कु. दुखंडे मानसी श्रीराम २७४ १२
कु. राऊत मल्हार महेश २७४ १३
कु. परब राज तुकाराम २७४ १४
१० कु. चिकणे सखाराम नवनाथ २५२ ७३
११ कु. राठोड प्रिती अरूण २५० ८१
१२ कु. मोरे संचिता महेंद्र २४२ १२३
१३ कु. शिरगावकर स्वराली श्रीराम २४० १३५
१४ कु. पालवणकर शेखर संतोष २३४ १७९
१५ कु. तेलप किमया सुनिल २३२ १९५