संपर्क माहिती

(0250) 2515276 / 77 / 78

utkarshaprimarymarathi@gmail.com

विवा कॉलेज (जुनी इमारत), विवा कॉलेज रोड,
तालुका – वसई, जिल्हा – पालघर,
विरार पश्चिम, महाराष्ट्र 401303
शाळेचा युडायस नंबर :- 27361711005

सोशल मीडिया

आपला संदेश पाठवा